Reklam Alanı
Reklam Alanı
Uzay 361 0

Türkiye Uzay Ajansı’na Giriş Şartları Açıklandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Uzay Teknolojileri Uzmanlığı Yönetmeliği yayımlandı.

Türkiye’nin uzay ligindeki faaliyetlerini yürütmek amacıyla 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), alım yapacağı uzman ve uzman yardımcılarında aradığı şartları ve bunların sahip olacağı görev, yetki, hak ve sorumluluklarını belirlediği bir yönetmeliği yayınladı.

21 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 34 maddelik yönetmelikte, uzman yardımcılığı için bir giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. Buna göre yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü olarak gerçekleştirilecek giriş sınavlarına KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da çağrılacak.

Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday ise sözlü sınava çağrılacak.

Giriş sınavına başvuru şartları şu şekilde;

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
OKU  SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndan Dövize Bir Müdahale Daha!

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri;

 • Refakatine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

Uzmanların görev ve yetkileri;

 • Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
 • Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları;

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Mustafa Avcı {Mustafa Avcı}

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir